bakgrunn

MARYAM TRINE SKOGEN

Jeg har fullført utdannelsen i Rosenmetoden

 Axelsons Body Work School i Oslo i 2015. 

Da jeg startet i 2012 var det akkurat 10 år fra jeg mottok min første behandling i Rosenmetoden til jeg følte meg klar for å gå videre med utdannelsen. Jeg fikk selv en sterk opplevelse i første behandling, og det tok tid før jeg ønsket å fortsette.

I perioden 2003 - 2004 tok jeg flere kurs i Reiki healing og ble "Master", dvs lærer. Jeg har holdt kurs i flere nivå i Usui Reiki. Fra 2004 tok jeg utdannelse i klassisk massasje på Axelsons Body Work School, og fra 2010 mottok jeg jevnlig behandlinger i Rosenmetoden som hadde svært god effekt på meg. Jeg oppdaget at folk som kom for massasje hadde mer med seg enn smerter og spente muskler. Livet som former oss var det ikke rom for der. I massasjeterapien knas og strekkes det på plass, men ingen spør klienten om hvorfor disse vondtene stadig kommer tilbake. Bevisstheten på sammenhengen mellom kropp og psyke økte da jeg tok flere helgekurs i Gestaltterapeutiske teknikker. Jeg studerte traumer og kroppens uttrykk i bøkene til Ogden, Peter A. Levine, Trine Anstorp/Kirsten Benum og gikk kurs i

TRE (Trauma release excercises).

Jeg visste at jeg ville videre med Rosenmetoden.

Rosenmetoden Oslo 404 975 70

 

 

Mine lærere har vært seniorlærerne Ingrid Eriksen og Trude Sellæg, lærer Marianne Solberg Behn fra Norge, seniorlærerne Annika Minnbergh,  Yrsa Kjerrgren og  Marianne Svedjemyr fra Sverige. Hovedveileder har vært Trude Sellæg og andrehåndsveileder Ingrid Eriksen.

I gruppeveiledninger har jeg hatt Trude Sellæg og Bente Elviken som veiledere. Min egen hovedbehandler har vært hovedveileder og tidligere leder av NRF, Mette Brenden. I anatomi har annenhåndsveileder Eva Rask fra Sverige vært lærer og eksamenssensor.

Alle disse fantastiske lærerne og veilederne har kjent og arbeidet tett med Marion Rosen gjennom en årrekke.

Valerie Luoto fra USA, som har holdt flere kurs i Norge, var Marions nærmeste hennes siste leveår. Alle fører arbeidet videre.

 

Fra tidligere er jeg utdannet fengselsbetjent og har arbeidet ved Breitvedt fengsel, sikrings- og forvaringsanstalt, og Oslo fengsel.

Jeg er frivillig medarbeider hos Kirkens SOS.

Jeg er også utdannet treningsinstruktør hos Kari Jaquesson, og underviste i mange år i aerobic, step og spinning.

I mine yngre dager arbeidet jeg som assistent i hjemmesykepleie og hjemmetjenester i Tønsberg Kommune.

 

 

Jeg er med andre ord oppriktig glad i mennesker, og bryr meg om at alle skal ha det så godt de kan ut fra de mulighetene som foreligger. For de fleste handler det om å få tillit og støtte til å se livet fra et annet perspektiv, og oppdage sine iboende, ubrukte ressurser.

 

Jeg er født i Tønsberg, og har vært bosatt i Oslo siden 1990.

Ved siden av å gi behandlinger i Rosenmetoden studerer jeg teologi ved Universitetet i Oslo.

I perioden 2015 - 2017 satt jeg som økonomiansvarlig  i styret til Norske Rosenterapeuters Forening (NRF),

og i redaksjonen til vårt medlemsblad "Rosenbladet". Min neste drøm er å bli veileder i Rosenmetoden.

På M37 tilbyr jeg behandlinger i Rosenmetoden, klassisk massasje, holitisk sjelesorg og samtale/veiledning.

Jeg er også fast spaltist i avisa Vårt Land. 

I tillegg skriver jeg artikler til forskjellige magasin, jobber med et bokmanus og deltar i den offentlige samfunnsdebatten.

 

Rosenmetoden er åpen for alle uansett tro og livssyn.

Ønsker du mer informasjon om Rosenmetoden kan du ringe meg på telefon 404 97 570.

 

 

 


 Vi behandler ikke sykdom eller smerter. Avspenning og bevisstgjøring er det vi lover. Utover dette har alle indivuelle opplevelser og erfaringer.


I Rosenmetoden starter hver behandling med blanke ark. Det føres ikke journal.


Ta kontakt for en prat så vi kan vurdere om det er riktig for deg med Rosenmetoden.


En behandling i Rosenmetoden varer i 50 minutter. Med av- og påkledning tar det én time fra du kommer til du går igjen.


Traumeforskere har kartlagt at oppmerksomt nærvær hos en terapeut fremmer tilstedeværelse og nærvær til seg selv. (Ogden 2006). Marion Rosen kartla områder i kroppen som uttrykte forskjellige ufrie uttrykk som en veileder for behandling.


Du kan sjekke på hjemmesiden til den Norske Rosenterapeuters Forening.