Hjem

Alle kropper forteller en historie

- Hva er din?

Maryam Trine Skogen

ROSENTERAPEUT MNRF

også medlem av internasjonale

Rosen Institute


Org.nr. 916044585


Den tyskfødte fysioterapeuten Marion Rosen (1914-2012) studerte massasje, avspennings- og pusteteknikker i 1930-årene. Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer (elev av C. G. Jung). Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet og bidro med sine utfyllende kompetanseområder. Marion Rosen utdannet seg senere til fysioterapeut og utviklet Rosenmetoden gjennom mange år i sin praksis i California, USA. Marion selv kalte metoden massasje for sjelen, og sier at det handler om forandring fra den du tror du er til den du virkelig er.

Global terapiform


Axelsons Body Work School i Stockholm og Rosen Metoden Skolen i Norge utdanner  rosenterapeuter. Det finnes åpne kurs og terapeuter spredt over hele verden.

Marion Rosen


Marion ga behandlinger og underviste i Rosenmetoden og Rosenbevegelser til hun var

97 år gammel.

Den allsidige klienten


Det er både kvinner og menn som går til rosenterapi. Alle har ulike behov og årsaker. Vi ser etter vekst og muligheter.

Maryam Trine Skogen


En terapeut i Rosenmetoden har en kvalitetssikret utdannelse med beskyttet fagtittel.

Hva går det ut på?


Etter en kort samtale om helsetilstanden og kjennskap til Rosenmetoden, kler klienten av seg til undertøyet og legger seg på behandlingsbenken. Deretter dekkes det til med et teppe, og vi ser til at klienten føler seg trygg og komfortabel. Så legger terapeuten hendene på klienten og kjenner inn muskeltonus, smerteområder og steder i kroppen med mulighet for friere bevegelse. Rosenterapeuten er trent i å lese åndedrettet og kroppens visuelle uttrykk. Kroppen forteller om livet vi har levd, og hva vi har trengt å stå ut med. Dette uttrykker seg i form, farge, funksjon og (u)frie uttrykk.  En vesentlig forskjell på en Rosenterapeut og en annen kroppsbehandler er at alle Rosenterapeuter har gått igjennom en grunnleggende selvutviklingsfase i utdannelsen. Vi trenes opp i å evne å møte, favne og våge å være tilstede i klientens verden uten å flykte fra egne følelser eller reaksjoner på denne.

 

Opplevelsen av Rosenmetoden er høyst individuell, og varierer etter alder, kjønn, personlighet, livserfaring, sårbarhetsfaktorer og bevissthet. De aller fleste har en svært god opplevelse av en behandling med Rosenmetoden. Å få lov til å ligge en hel time med myke hender på huden og en godhjertet tilstedeværelse fra terapeuten gir rom for fullkommen hvile i kropp og sinn. Det er ikke uvanlig at klienten kommer i kontakt med undertrykte følelser og gamle minner. Det er like vanlig med latter som gråt, nysgjerrighet, en opplevelse av større kroppskontakt og nærhet til seg selv. Opplevelser som var for voldsomme for å emosjonelt fordøye da de fant sted kalles traumer.  I en dyp avspenning kan det komme tilbake følelser eller opplevelser av hendelsene. Disse kan komme i form av å se indre bilder eller en film, både kjente eller nye. Mye har vi glemt og fortrengt med hodet, men kroppen din husker. Det kan også oppleves i sansene som lukt, smak, lyd eller smerte. Marion Rosen mente å kunne finne et mønster i forskjellige overlevelsesteknikker vi mennesker legger oss til. Ved å oppnå kontakt med gamle traumer kan de nå, i samarbeid med en trygg terapeut som våger å møte hele veien, bli forløst og slippe sitt grep om kropp og psyke. Mange har erfart dette med stor suksess, og fått en helt ny opplevelse av seg selv og livet. Dette prosessarbeidet tar tid, og er ikke gjort på én behandlingstime.

 

Rosenmetoden gir personlig vekst, og muskelspenninger slipper opp i tempoet vi er klar for å møte livet uten disse. Det er klienten selv som ubevisst slipper taket, ikke terapeuten som bryter ned forsvarsverket som en gang var livsnødvendig. Det er viktig å huske på at dette ikke er "feil" vi må fikse, selv om spenningene kan gi smerter og begrensninger i kroppen, og livet generelt. Holder vi oss tilbake fra innsiden, spenner det seg i kroppen. Vi kan ikke skille oss ut av kroppen, den er med på det vi gjør og føler. Isteden respekterer vi kroppens kommunikasjon og spør heller om den gamle opplevelsen eller faren fortsatt er tilstede. Trenger du å bære på den samme spenningen i dag? Kanskje, kanskje ikke. Det vi har erfart, vi som jobber og lever etter Rosenmetoden, er at alle mennesker har en tendens til å begrense seg og skjule våre følelser fordi omgivelsene setter en ramme for hva som er "lov" og akseptert. I mange kulturer forventes det at vi er høflige, hjelpsomme, tolerante, tilgivende og ikke lager bråk. Men sannheten er at vi er mye mer enn det. Skal vi være autentiske og uttrykke oss ærlig og usensurert, kreves det som barn at omgivelsene gir oss lov til det. Hvor mange av oss har ikke fått beskjed at vi må slutte å gråte, være modige, tåle det vonde og være stille - fordi det passer de rundt oss slik? Resultatet kan bli emosjonell ensomhet og savn etter aksept og ubetinget kjærlighet.

Alle trenger vi mer kjærlighet og varme. Fra vugge til grav søker vårt hjerte nærhet og aksept.

 

Forskning har bekreftet det vi vet, at berøring øker produksjon av hormonene oxytocin og endorfiner i hjernen. Disse gir ro og velbehagsfølelse. I tillegg kan det ha positiv effekt på stress, søvnforstyrrelser og enkelte angstlidelser. Å få innsikt i sine egne måter å beskytte seg på og en større selvaksept er i seg selv forløsende og utviklende, og vi vet at ringvirkningene av Rosenmetoden er store. Ofte kan ektefelle eller barn merke forskjellen i klienten mer enn de selv, og det er ikke uvanlig at par eller foreldre til klienter også begynner i behandling. Siden Rosenmetoden er svært nær og dyptgående behandler vi ikke klienter i akutt krise, med store psykiske problemer, som er medisinert mot psykoser eller ikke evner å ta vare på seg selv. Vi behandler heller ikke barn. Rosenmetoden er helt ufarlig, men for å være på den sikre siden når det gjelder emosjonell aktivering, behandler vi heller ikke gravide i sitt første trimester (12 uker).

 

 

TAUSHETSPLIKT

 

En rosenterapeut har taushetsplikt som en helsearbeider, og er normalt registrert i Brønnøysundregisterets "Register for utøvere av alternativ behandling". Rosenmetoden anses etter NAFKAMs standard å være en komplementær og alternativ behandlingsform. Du trenger ikke henvisning fra fastlege.

 

 

*For en behandling er prisen pr. 01.04.2023 kr. 850,- og varer i 60 minutter. * Fra 01.01.2024 prisøkning til kr. 930,-.

Du kan betale med Vipps.

Får jeg journal?


I Rosenmetoden starter hver behandling med blanke ark. Det føres ikke journal.

Kan du kurere ..?


Vi behandler ikke sykdom eller smerter. Avspenning og bevisstgjøring er det vi lover. Utover dette har alle indivuelle opplevelser og erfaringer.

Jeg tar medisiner


Ta kontakt for en prat så vi kan vurdere om det er riktig for deg med Rosenmetoden.

Hvor lang tid?


En behandling i Rosenmetoden varer i 50 minutter. Jeg tilbyr en konsultasjon som inkluderer en innledende samtale om din situasjon og individuelle behov. Trygghet og tillit er det beste utgangspunktet.

Kan kroppen huske?


Traumeforskere har kartlagt at oppmerksomt nærvær hos en terapeut fremmer tilstedeværelse og nærvær til seg selv. (Ogden 2006). Marion Rosen kartla områder i kroppen som uttrykte forskjellige ufrie uttrykk som en veileder for behandling.

Hvor kan jeg få time?


St. Olavs plass 3, 0165 OSLO

4. etasje (Fysikalsk klinikk)

trineskogen@outlook.com

Tlf 404 97 570

 

For andre steder i landet:

 Norske Rosenterapeuters Forening.

unsplash