KURS OG GRUPPER

Vi blir til i relasjoner 

En gruppe eller et helgekurs kan gi deg egenvekst sammen med andre

ROSENMETODEN


Dagskurs for yrkesgrupper som jobber med mennesker. Helsepersonell, omsorgsarbeidere, pedagoger mm. kan utvikle sitt faglige arbeid med et dagskurs i Rosenmetoden. Her vil du bli kjent med et fordomsfritt nærvær hvor du lærer å stille åpne spørsmål og den kraftfulle, helende effekten av trygt nærvær med og uten fysisk berøring.

RETREAT


Et helgekurs gir deg rom for å gå dypere inn i egen prosess hvor alle deltakerne som gruppe bidrar både til seg selv og hverandre. I gruppe kan vi dele erfaringer og styrke vårt eget arbeid, kjenne på effekten av støtte og trygge relasjoner. Helgekurs kan være én eller flere dager over en periode på torsdag-søndag. Noen kurs er bo-hjemme varianten, mens andre foregår på et hotell eller leid lokale.


Ta kontakt for å motta nyhetsbrev om helgekurs.

ROSENZOOM NETTVERK


Mange som interesserer seg for selvutvikling og terapeutisk arbeid har ikke anledning til å reise fysisk til samlinger, derfor vil jeg våren 2024 arrangere et digitalt kurs over Zoom på 8 treff pr semester. Gruppen er åpen for alle interesserte, både terapeuter og andre.


Meld din interesse til trineskogen@outlook.com eller tlf. 40497570

Ønsker din bedrift en fast avtale?

Forebyggende og ivaretagende

Ledig:

Sommer 2024

Høst 2024

Vinter 2024

Vil din klinikk eller bedrift ha besøk?

Foredrag om

Rosenmetoden


Stadig flere i helsevesenet interesserer seg for Rosenmetoden som komplementær behandling. Fysioterapeuter, psykologer, traumeterapeuter og leger har anbefalt sine pasienter å prøve

Rosenmetoden når de selv ikke kan løse de utfordringene de står ovenfor. Vi tar i mot alle som

er interessert. Husk at Rosenmetoden ikke lover helbredelse eller bedring, men har erfaringsbasert

evidens på nytteverdi.


Ta kontakt for samarbeid.

unsplash